Zasady zwrotów:

  • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu bez wad.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmię ). Klientowi przysługuje rękojmia w postaci wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.
  • Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom mającym status Konsumenta.
  • W przypadku wyrobów żywnościowych reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2015 roku. O bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015 r. poz.54 ).
  • Klient zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem witaminowyszot.pl reklamację dotyczące widocznych wad produktu.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.