Rodo:

  1. Dane osobowe Nabywcy ,które zostaną przekazane Sprzedawcy na potrzeby transakcji są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartej przez strony umowy.
  2. Wykorzystywanie wymienionych w pkt.7.1. danych Nabywcy w celach marketingowych, reklamowych i innych wymaga zgody Nabywcy.
  3. Przekazane do przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w punkcie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy oraz konieczne do wystawienia faktury.